دورکاری شامل چه قوانینی است؟

تاریخ : سه شنبه ، 28 بهمن 1399

امروزه تکنولوژی‌های نوین، امکان انجام کار حرفه‌ای را با روش‌های غیرمرسوم امکان‌پذیر می‌کنند؛ این امر موجب شده است تا بازار کار به‌طرز چشمگیری تکامل پیدا کند. بسیاری از شرکت‌ها متوجه مزایای دورکاری شده‌اند؛ از همین رو، ممکن است شمار مشاغل انعطاف‌پذیر نیز همچنان گسترش یابد.

به گزارش رکنا ، آیا دورکاری قوانین دارد؟ بله قانون دارد. در ادامه به قوانین دورکاری می پردازیم.

برای درست انجام شدن هر کاری باید قوانین مربوط به آن کار رعایت شود.دولت نیز آیین نامه ای را برای فعالیت کارمندان دورکار تنظیم کرده است.مشاغل مربوط به دستگاه‌های دولتی برای دورکاری از این آیین نامه استفاده می‌کنند.

اما قوانین دورکاری در مشاغل غیر دولتی با استناد بر آیین‌نامه دورکاری دولت و شرایط یک مجموعه تعیین می‌شود.شرکت‌ها و سازمان‌ها با رجوع به این آیین‌نامه کلیات را تشخیص داده و با توجه به شرایط سازمانی خود به جزئیات می‌پردازند.

ذکر جزئیات در قوانین مربوط به دورکاری به مراتب از اهمیت بیشتری برای سازمان و کارمندان برخوردار است.

باید قوانین و مقرارت و شرح نوع فعالیت‌ آن‌ها به طور دقیق در آیین‌نامه سازمانی ذکر شود.تا افراد بتوانند به بهترین شکل ممکن از قوانین دورکاری استفاده کنند و عملکرد مثبتی ارائه دهند.هم‌چنین قوانین باید به گونه‌ای تعیین شود که در شرایط استثنایی و به وجود آمدن مشکل و تهدیدی از سمت کارمند برای سازمان و برعکس، بتوان از طریق مراجع قانونی مراحل را پیگیری کرد.

سازمان‌ها و شرکت‌ها با توجه به سه عامل زیر قوانین خود را برای دورکاری مشخص می‌کنند.

حوزه کاری شرکت

شرایط کارمندان

نوع فعالیت هر کارمند

سیاست‌های دورکاری

برای این‌که بتوانیم قوانین درستی وضع کنیم می‌توانیم سیاست‌های زیر را برای نوشتن قوانین خود در نظر بگیریم.

در صورت داشتن یک سیاست مؤثر در کار از راه دور ، دو هدف اصلی وجود دارد:

این سیاست باید به گونه ای نوشته شود که به روشنی قابل درک باشد و به راحتی مورد استفاده قرار گیرد.

این سیاست باید محتویات اساسی را برای توسعه و پشتیبانی از برنامه دورکاری مؤثر در بر بگیرد.

در نوشتن این قوانین باید موارد زیر رعایت شود:

روشن بودن و قابلیت استفاده

استفاده از کلمات آشنا و ساده و همه فهم، از کلمات اختصاری غیر قابل توضیح یا مشکل نباید در قوانین استفاده شود.

یعنی کاربران نهایی خود را در خاطر داشته باشید، که بسیاری از آنها ممکن است با دورکاری ناآشنا باشند.

به طور منطقی سازماندهی شوند به عنوان مثال، در تهیه بخش‌های مختلف، از موضوعی به موضوع دیگر نپردازید.

اما در عوض برای سهولت در ارجاع، موارد را بر اساس طبقه بندی سازماندهی کنید.

این قوانین طراحی و نوشته شود تا به عنوان یک منبع مفید و عملی برای کارمندان، مدیران، سرپرستان، کارمندان دورکار، هماهنگ کننده کار از راه دور، متخصصان منابع انسانی، نمایندگان انحصاری کارمندان و سایر افراد

یک سازمان در دسترس باشد تا در صورت نیاز و پیشبرد برنامه‌های دورکاری از آن استفاده کنند.

محتویات بنیادی برای توسعه و پشتیبانی از برنامه دورکاری

محتویات بنیادی برای توسعه و پشتیبانی از برنامه دورکاری

این خط مشی و محتویات باید حاوی مطالبی باشد که موفقیت یک برنامه‌ی دورکاری را هدف قرار دهد و در راستای آن پیش رود.

به طور کلی، محتوا موضوعات برای رسیدن به این موفقیت موارد زیر را شامل می شود:

الف) اجرای برنامه

یعنی محتوا مؤثری باید نوشته شود که از پیشرفت برنامه پشتیبانی می‌کند.

ب) مسئولیت های شرکت کننده

یعنی محتوایی که نقش ها را تعریف می کند و مسئولیت های شرکت کنندگان مختلف مشخص می‌شود.

در دورکاری تمام مانند کارمندان، مدیران، سرپرستان و …. وظایف خود را می‌دانند و با توجه به قوانین دورکاری انجام می‌دهند.

پ) عملیات برنامه

محتوایی که جزئیات فعالیت ها یا اطلاعات روزانه را نشان می دهد که برای نحوه دستیابی به موفقیت در دورکاری ایجاد می‌شود.

ث) اجرای برنامه‌ی دورکاری

محتوا اجرای برنامه که بخشی از قوانین دورکاری است، باید به گونه‌ای تنطیم شود که موارد زیر را بازگو کند.

ج) شامل یک بیانیه هدف است

به عنوان مثال، مزایای مورد نظر را مشخص می کند یا نتایج حاصل از دورکاری را بیان می‌کند.

مانند آمادگی اضطراری، کارآیی نیروی کار، کیفیت تعادل کار و زندگی، پس انداز هزینه و موارد دیگر.

چ) شامل تعاریف واضحی از این موارد است.

 

مشارکت کارمندان در یک کار از راه دور داوطلبانه است یا توسط سازمان ضورت گرفته است.وظایف واضح بیان شده را برای حفظ سوابق و الزامات گزارش دهی اختصاص دهید.تأکید کنید که کار از راه دور ، ترتیبی است که قبل از هر چیز برای تسهیل انجام کارها ایجاد شده است.

اهمیت ایمنی کارکنان را هنگام کار در مکان‌های جایگزین، مشخص کنید.راهنمای فوری مربوط به فن آوری اطلاعات و دستورالعمل های ضروری امنیت سایبری را تعیین کنید.جنبه هایی را که کارمند می‌تواند در روند انجام آن‌ها هنگام دورکاری تغییر ایجاد کند را مشخص کنید.

به عنوان مثال، ترتیب انجام کارها و یا زمان کاری اگر می‌توان در آن‌ها تغییری ایجاد کرد باید ذکر شود.تا کارمند بتواند کار خود را به شکل بهتری ارائه دهد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

 

منبع : رکنا

گزارش مشکل


نظر خود را بگذارید